Arbeid en levensloop: ouderen

  • M. Damman (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege 'Arbeid en levensloop: Ouderen', cursus 'Arbeid en Levensloop' voor MA studenten van de vakgroep Sociologie, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, 5 oktober 2015. Coördinator: Rudi Wielers.
Periode05 okt 2015
Geëxamineerde