Avondbijeenkomst

Brand, A. J. (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Beschrijving

Over resultaten en voortgang van het landelijk broed- en wintervogel Atlasproject van SOVON; Biologysk Wurkferbân Fryske Akademy
Periode27 nov 2014