BA thesis Merel Blok

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Meebewegen met de coronagolven. Een antropologische analyse van het liefdesleven van vrouwen tijdens de coronapandemie
Periode01 feb. 202215 jul. 2022