Boekpresentatie Wat is Recht? De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. Een editie met vertaling

Nijdam, J. A. (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Periode15 jun 2018