Bouwmeesters, zedenmeesters. Geschiedbeoefening in Nederland in de negentiende eeuw

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Beschrijving

In de negentiende eeuw stond geschiedenis in hoog aanzien. Talloze geschiedbeoefenaars togen aan het werk om zo veel mogelijk historische kennis te vergaren en in te zetten tot nut van de natie, de regio of zelfs de eigen familie. In dit programma kijken we naar deze wortels van onze huidige geschiedbeoefening.

Pieter Huistra volgt de bezigheden van de grondleggers van onze huidige geschiedbeoefening in zijn boek Bouwmeesters, zedenmeesters op de voet: in kelders en op zolders als zij oude documenten zoeken, op akkers en in het veld als zij oude scherven vinden, maar ook in de collegezaal waar zij karakter bij hun studenten proberen aan te kweken. En zelfs in het strijdperk, waar ze hun eigen eer en die van historische figuren verdedigen. In dit programma kijken wij naar deze negentiende eeuw met haar onstilbare honger naar nationale, regionale en lokale geschiedenis, met ambities om die geschiedenis in te zetten voor hogere doelen en met het verlangen om in direct contact te treden met het verleden.
Periode09 apr. 2019
Mate van erkenningNationaal