Brongebruik in een hybride schrijfproces: Van literaire romans tot ‘wat eten zwaluwen?’

  • Lamyk Bekius (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Guest lecture in the course 'Genetische literatuurstudie: moderne manuscripten' at Antwerp University, in the 'Master-na-Master in de literatuurwetenschappen' (KU Leuven et al.)
Periode30 nov. 2021