DANS, EDNA, EASY

Gilissen, V. (Examiner)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Een gastcollege over: Data Archiving and Networked Services / het E-Depot voor de Nederlandse Archeologie / Electronic Archiving SYstem
Periode20 jan 2017
Geëxamineerde
Examen gehouden op