‘De consciëntie is een seer teedere saecke’: Detentie in slot Loevestein als toetssteen voor het gedoogbeleid na de Synode van Dordrecht (Johannes Wtenbogaert en de gewetensvrijheid), tijdens het Symposium ‘Tolerantie in turbulente tijden’, ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap, Rijksmuseum, Amsterdam

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode28 sep. 2019
Gehouden opRemonstrantse Kerkgemeenschap
Mate van erkenningNationaal