De eerste geschiedschrijver van Leeuwarden. Simon Abbes Gabbema (1628 – 1688): Landshistorieschrijver, handschriftverzamelaar

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Periode14 okt 2018
Mate van erkenningRegionaal