De njoggentjinde iuw / Fryske identiteit

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Periode31 mei 2022
Examen gehouden op
  • Rijksuniversiteit Groningen
Mate van erkenningNationaal