Delimitation of new species of Phaeoacremonium and the development of an identification system. 4th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases, Stellenbosch, South Africa.

    Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

    Periode2005