Demografie

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College ‘Demografie’, gepresenteerd tijdens de AI Springschool 2014 van het Actuarieel Instituut, Actuarieel Genootschap, 20-21 maart 2014, Woudschoten.
Periode21 mrt 2014
Geëxamineerde