Demographic data II

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College Demographic data I aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, voor de Master Course Demographic data, measures and methods. Deel 1 is gegeven op 9 november 2015; deel 2 op 11 november 2015. Coördinator: Fanny Janssen.
Periode11 nov. 2015