Demographic data II

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College 'Demographic Data II', binnen de cursus 'Demographic data, measures and methods', coördinator: Fanny Janssen, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 16 november 2016.
Periode16 nov. 2016
Examen gehouden opRijksuniversiteit Groningen