‘Digitale edities van oorkonden en het onderzoek naar stedelijke schrijfcentra in de Nederlanden’. Gastcollege voor de masterstudenten Oorkondenleer

Van Synghel, G. A. M. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Periode20 nov 2012
Geëxamineerde