Down to the roots: Plant-mediated interactions between shoot- and root-feeding insect herbivores

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

Periode08 apr. 2022
GeëxamineerdePeter Karssemeijer
Examen gehouden op
  • Wageningen University
Mate van erkenningInternationaal