European Journal of Political Research (Tijdschrift)

  • M. Lubbers (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee for 'European Journal of Political Research'.
Periodeokt. 2019
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0304-4130