Expert advice for exploratory projects on Dutch military history and heritage of remembrance

Activiteit: ExpertadviesMaatschappelijk

Beschrijving

The exchanges contributed to two publications by the Dutch Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed : 'Op Verkenning 2.0 - Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier [Rapportage verkenning Militair Erfgoed]' (Amersfoort 2019) and 'Erfgoed van
betekenis. Verkennend onderzoek naar de relatie tussen onroerend erfgoed
en de herinnerings- en herdenkingscultuur in Nederland' [Rapportage Verkenning Herinneringserfgoed] (Amersfoort 2019)
Periodemrt. 2018nov. 2019
Werken voorRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederland
Mate van erkenningNationaal