Exploration of the corpus using the Linguistic Analysis and Word Count (LIWC) tool

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Guest lecture in Distant Reading lecture series
Periode27 feb. 2023
Examen gehouden op
  • Universiteit Utrecht
Mate van erkenningNationaal