Fan Boukje en Bouk en fan Wopke en Wop: oer ynkoarte nammen yn it Frysk

Visser, W. (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Beschrijving

A lecture on how contracted names, a kind of hypocoristic names, derive from diminutive names.
Periode24 apr 2018
Mate van erkenningInternationaal