Friese Vrijheid in Europees perspectief

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Beschrijving

Het symposium wordt in opdracht van de provincie Fryslân georganiseerd door de Fryske Akademy, Thorbecke Academie voor bestuurskunde en Tresoar.

Keizer Karel de Grote zou de Friezen een vrijheidsprivilege hebben gegeven uit dankbaarheid voor de steun die hij van hen kreeg bij de strijd om Rome. In 1417 kregen de Friezen de Rooms koning Sigismund zo ver dat hij dit verhaal zwart op wit liet vastleggen in een oorkonde. Daarmee kreeg de slogan 'Fries en Vrij' een officiële status.

Men kan stellen dat de oorkonde als bevestiging van vrijheidsprincipes betekenis heeft voor hedendaagse ontwikkelingen. De Europese samenlevingen, en ook Europa zelf, zoeken naar nieuwe vormen en inhoud van democratie. Kan de aloude idee van vrijheid voor personen en collectieven nieuw leven worden ingeblazen?
Is Europa een bundeling van naties of van regio’s? Is vandaag de dag samenwerking van naties of regio’s op voet van gelijkwaardigheid mogelijk, noodzakelijk of juist ongewenst? Hoe autonoom kunnen regio’s binnen Europa en binnen een natie zijn?
Inspelend op die vragen wordt bij Tresoar het symposium ‘Friese Vrijheid in een modern Europees perspectief’ gehouden.
Periode30 sep. 2017
Mate van erkenningNationaal