gastcollege aan studenten geschiedenis van de RUG i.h.k.v. een excursie 'Bronnen en methoden van de cultuurgeschiedenis', Den Haag: Huygens Instituut

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College over archieven en kranten als onderzoeksbronnen
Periode14 dec. 2007