Gastcollege 'Digitale Onderzoeksmethoden voor de Geesteswetenschappen'

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

In het gastcollege 'Digitale Onderzoeksmethoden voor de Geesteswetenschappen' ging ik in op het hoe en waarom van digitale onderzoeksmethoden in de geesteswetenschappen, en dan met name in historisch onderzoek. Aan de hand van eigen ervaringen werd een beeld geschetst van problemen en kansen in het veld van de Digital Humanities. Daarnaast ging ik in op het toepassen van nieuwe methoden in de praktijk, aan de hand van voorbeelden en resultaten uit eigen onderzoek. Het gastcollege vormde een onderdeel van het minorvak 'Digital Humanities' van de Universiteit Utrecht.
Periode21 mrt. 2017
Examen gehouden op
Mate van erkenningNationaal