gastcollege "Erfgoedisering, musealisering, traditie, immaterieel erfgoed"

Elpers, S. M. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Universiteit van Amsterdam
Periode04 jun 2019
Geëxamineerde