Gastcollege: Trilingual Education in Fryslân

  • E.L. Klinkenberg (Guest lecturer)
  • M.T. Günther-van der Meij (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Samen met Mirjam Günther
Periode21 nov. 2016