Gastkolleezje oer lytse Fryske dialekten

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Kolleezjerige "Minorities and Multilingualism" (Anne Merkuur)
Periode18 mei 2022
Examen gehouden op
  • Rijksuniversiteit Groningen
Mate van erkenningNationaal