Het werkgeversperspectief op langer doorwerken

  • J. Oude Mulders (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Presentatie 'Het werkgeversperspectief op langer doorwerken' als basis voor gastcollege ‘Methodologie & Dataverzameling’ bij Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
Periode14 mrt. 2018