Het werkgeversperspectief op langer doorwerken

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Eenmalig college getiteld 'Het werkgeversperspectief op langer doorwerken' voor de cursus Methodologie & Dataverzameling. Rijksuniversiteit Groningen, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Coördinator: Gijs Huitsing. Doelgroep: BA Sociologie, 14 maart 2018.
Periode14 mrt 2018
Geëxamineerde