Historisch-demografisch onderzoek bij het NIDI

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege van Peter Ekamper en Frans van Poppel voor studenten van de studievereniging GHD Ubbo Emmius, van de studie Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 4 maart 2016.
Periode04 mrt. 2016