Immaterieel Erfgoed

Elpers, S. M. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege in de reeks 'Inleiding in de Europese Etnologie'
Periode01 mei 2018
Geëxamineerde