In het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-1983)

R.A.M. Aerts (Supervisor), Nijenhuis, I. J. A. (Supervisor), C.C. van Baalen (Supervisor)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate supervision

Beschrijving

Promotie Radboud Universiteit
Periode25 mrt 2013
GeëxamineerdeC.W. van Leeuwen