Inaugurele rede Bijzondere leerstoel Taalcultuur in limburg, Maastricht, MU

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

Organisatie Symposium 'Taalcultuur in Limburg' ter gelegenheid van de
Periode11 mei 2012