Integration of neural information in axons and myelin.

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Periode16 apr. 2014
Examen gehouden op
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam