International Journal of Manpower (Tijdschrift)

Henkens, C. J. I. M. (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee for 'International Journal of manpower'.
Periodesep 2019
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0143-7720