International Journal of Manpower (Tijdschrift)

  • J. Oude Mulders (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee for 'International Journal of Manpower'.
Periodeaug. 2019
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0143-7720