'Kindersterfte en de rol van medici, Nederland 1850-1920. Opvattingen en praktijken'

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College 'Kindersterfte en de rol van medici, Nederland 1850-1920. Opvattingen en praktijken'. Zomerschool Cultuurgeschiedenis 'Lijdende levens. Ziektebeleving in negentiende-eeuwse egodocumenten'. Open Universiteit, Amsterdam, 16 juni 2014
Periode16 jun. 2014