Lêzing Genealogysk Wurkferban Fryske Akademy, Leeuwarden

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Beschrijving

Lêzingen: De namme Scarwier en de geografyske histoarje fan de gritenij Raerderhim; It Jirnsumer suvelfabryk; Symen Schoustra (Kafee De 2 Gemeenten, Jirnsum)
Periode28 okt. 2023
EvenementstypeOverig
Mate van erkenningRegionaal