Lêzing Genealogysk Wurkferban Fryske Akademy, Leeuwarden

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Beschrijving

Lêzingen: Boerefamyljes op it snijflak sulver en genealogy, Sietze van der Meulen; Frjemd wurdt eigen; Rinse Spits
Periode07 okt. 2023
EvenementstypeOverig
Mate van erkenningRegionaal