Letterenfaculteit VU (Externe Organisatie)

Activiteit: LidmaatschapAnder lidmaatschapAcademisch

Beschrijving

Unhinging the National Framework: Platform for Life-Writing and Transnationalism.
Periode20162018
Gehouden opLetterenfaculteit VU
Mate van erkenningInternationaal