Lias: journal of early modern intellectual culture and its sources (Tijdschrift)

Jorink, H. G. M. (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Periodejan 2016
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN2033-4753
Mate van erkenningInternationaal