lid promotiecommissie Hilje van der Horst, 10 oktober 2008.

H.J. Bennis (Examiner)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

Periode2008
Geëxamineerde
Examen gehouden op