Media Culture: Fans and Celebrity Culture

Stengs, I. L. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Periode22 nov 2016
Geëxamineerde
Examen gehouden opKatholieke Universiteit Leuven