Methodologie & Dataverzameling

  • M.D. Brons (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Guest lecture 'Methodologie & Dataverzameling' bij de Rijksuniversiteit Groningen (Sociologie) als onderdeel van MSc Sociologie door Anne Brons in maart 2018. 
Periodemrt. 2018