Midfryske sprekwurdsamlingen yn 'e sprekwurdlike tradysje

  • F.J. van der Kuip (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode25 okt. 1996