Migration and migrants: Living (family)lives across borders

K. Caarls (Teacher)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College 'Migration and migrants: Living (family)lives across borders' binnen de cursus 'Employment and the life-course: policy implications', Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Sociologie, faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Coordinator: Gauthier/Zwinkels. Datum: 26 maart 2015. Doelgroep: masterstudenten.
Periode26 mrt 2015
Geëxamineerde
Examen gehouden op