Mining the fungal kingdom for novel natural products

Collemare, J. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Master class
Periodeokt 2020
Geëxamineerde
Examen gehouden op