Mining the fungal kingdom for novel natural products

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Master class
Periodeokt 2018
Geëxamineerde
Examen gehouden op