Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Externe Organisatie)

  • M. Lubbers (Lid)

Activiteit: LidmaatschapAnder lidmaatschapAcademisch

Beschrijving

Supervisor van 'Een inventarisatie van (on)mogelijkheden tot verbetering' in het onderzoek 'De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief' van WODC en BBSO.
Periode2019
Gehouden opMinisterie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum