Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Externe Organisatie)

Activiteit: LidmaatschapAnder lidmaatschapAcademisch

Beschrijving

Lidmaatschap begeleidingscommissie onderzoek over ‘Evaluatie pilot logeerregeling’.

Samenvatting
Het faciliteren en stimuleren van onderdak van statushouders buiten het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kan een duidelijk meerwaarde hebben voor de participatie en integratie van deze nieuwkomers. De afgelopen jaren heeft het COA hiertoe een logeerregeling gehanteerd. Vreemdelingen met een status die nog in een Asielzoekerscentrum (AZC) verbleven, mochten bij familie of vrienden of bij Nederlandse gastgezinnen verblijven totdat zij eigen woonruimte kregen toegewezen. In dit onderzoek worden de ervaringen van drie groepen statushouders met elkaar vergeleken: statushouders die verblijven bij (Nederlandse) gastgezinnen, bij familie en vrienden en op een AZC. Hoe zijn de prestaties op aspecten als leren van de Nederlandse taal, deelname aan inburgeringstrajecten, vrijwilligerswerk, vinden van werk/stage/ervaringsplek, volgen van opleiding, enzovoort?
Periode20182019
Gehouden opMinisterie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum