Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Externe Organisatie)

Activiteit: LidmaatschapLidmaatschap van adviesraadMaatschappelijk

Beschrijving

Nationale Commissie Sectorplannen (ministerie OCW)
Periodejul. 2022aug. 2023
Gehouden opMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland